Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Informacje

W związku z obecną sytuacją na rynku zbóż i rzepaku (podejrzewana zmowa cenowa) Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o interwencję. Poniżej pismo KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie.Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi