Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Działka na sprzedaż w Suchaniu

Zarząd gminnej Spółdzielni „SCH” w Suchaniu uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży dla inwestującego rolnika atrakcyjną działkę w Suchaniu o pow. 3004m2 (z możliwością dokupienia działki w przedłużeniu o pow. 4000m2) bezpośrednio przylegającą do drogi krajowej nr 10 z niżej posadowionymi na niej nieruchomościami:


  • Biurowiec o pow. 407m2
  • Były magazyn meblowy o pow. 520m2
  • Były magazyn zbożowy o pow. 850m2
  • Była rozlewnia o pow. 490m2
  • Była kotłownia o pow. 200m2

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań. Budowle mogą być przystosowane do celów produkcji rolnej lub jej przetwórstwa , agroturystyki, itp. CENA wywoławcza całości– 580 000zł

Tel. Kontaktowy 91 562 40 23


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi