Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Sankcje dla rolników realizujących program rolnośrodowiskowy

Poniżej wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izby Rolniczej oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia sankcji dla rolników realizujących program rolnośrodowiskowy.
Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi