Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Stanowisko Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie gospodarowania ziemią w województwie zachodniopomorskim

Koszalin, 3 czerwca 2011r.

Model polityki strukturalnej tj. znajomość struktury agrarnej, jej przestrzennego zróżnicowania, historycznego procesu jej kształtowania i kierunków zmian, odgrywa znaczącą rolę w prawidłowym formułowaniu polityki rolnej państwa. Zakres, charakter i tempo przemian struktury obszarowej gospodarstw rolnych nie są rezultatem procesów samoistnych, spontanicznych. Zależą one przede wszystkim od rodzaju i charakteru stosowanych instrumentów, które kształtują sposób funkcjonowania rynku ziemi rolniczej oraz pozarynkowe zasady obrotu tymi nieruchomościami.

 

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi