Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Czytaj więcej...

Obowiązek rolników wobec inspekcji sanitarnej

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia nakłada na rolników obowiązek -pod rygorem nałożenia sankcji- stosownej rejestracji w jednostce Sanepidu. I tak zgodnie z brzmieniem  art. 61 i 63 ust. 2 i 3 podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj więcej...

Warsztaty muzyczne dla młodzieży z terenów wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza młodzież z terenów wiejskich do udziału w warsztatach muzycznych. Zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności gry na instrumentach będą mieli szansę zdobyć nowe doświadczenia, podszlifować warsztat i poznać sławy muzyki jazz.

Czytaj więcej...

„Wzrost konkurencyjności Rolnictwa Zachodniopomorskiego w nowej perspektywie WPR 2014-2020?”

W dniach 13-14 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu miała miejsce konferencja zorganizowana przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, ANR OT w Szczecinie, ARiMR ZOR, ARR OR Szczecin, ZODR Barzkowice, oraz innych instytucji okołorolniczych z terenu województwa zachodniopomorskiego, a także członkowie Rad Powiatowych ZIR.

Czytaj więcej...

Nowe gatunki roślin w ramach Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie informuje, że w dniu 29 maja 2013 zostały opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych. Rozporządzenia wchodzą w życie dnia 13 czerwca 2013 r.

Czytaj więcej...

Piknik Wieprzowy

Zachodniopomorska Izba Rolnicza zaprasza w czwartek 13 czerwca 2013 roku na Piknik Wieprzowy, który odbędzie się przy Hotelu New Skanpol w Kołobrzegu, ul. Dworcowa 10.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi