Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego o sprawach rolników

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uczestniczył w dniu 11 czerwca b.r. w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Tematem wiodącym było omówienie obecnej sytuacji w obrocie ziemią i zapowiadanych w tym temacie rolniczych protestów. Spotkanie prowadził Wojewoda Zachodniopomorski Pan Marcin Zydorowicz.

Czytaj więcej...

IV EDYCJA KONKURS „ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO”

     Zachodniopomorska Izba Rolnicza organizuje kolejną IV edycję konkursu "ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO". Współorganizatorami konkursu są Starostwa Powiatowe oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

         Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez sołtysa w terminie do dnia 28 czerwca 2013r. karty zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatowej ZIR reprezentującego dany powiat.


Oceny zgłoszonych do konkursu sołectw oraz wyboru zwycięzcy w etapie powiatowym dokonuje Komisja Konkursu w składzie:

1) Przewodniczący RP ZIR - przewodniczący komisji,

2) Przedstawiciel ZODR,

3) Przedstawiciel Starostwa Powiatowego.

Poniżej do pobrania dokumenty zgłoszeniowe oraz Regulamin.

- regulamin konkursu,

- wzór karty zgłoszeniowej,

- karta oceny sołectwa.
Uwaga Rolnicy

Zarząd gminnej Spółdzielni „SCH” w Suchaniu uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży dla inwestującego rolnika atrakcyjną działkę w Suchaniu o pow. 3004m2 (z możliwością dokupienia działki w przedłużeniu o pow. 4000m2) bezpośrednio przylegającą do drogi krajowej nr 10 z niżej posadowionymi na niej nieruchomościami:

 • Biurowiec o pow. 407m2
 • Były magazyn meblowy o pow. 520m2
 • Były magazyn zbożowy o pow. 850m2
 • Była rozlewnia o pow. 490m2
 • Była kotłownia o pow. 200m2

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań. Budowle mogą być przystosowane do celów produkcji rolnej lub jej przetwórstwa , agroturystyki, itp. CENA wywoławcza całości– 580 000zł

Tel. Kontaktowy 91 562 40 23

„Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą…”

Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego mogą mówić o „małym” sukcesie. Ewenementem w skali całego kraju jest to, że zostały przyjęte jednolite zasady, na jakich będą przeprowadzane przetargi ograniczone ofert pisemnych na sprzedaż na terenie całego województwa. Najważniejszym, ale nie decydującym kryterium jest cena, która stanowi 50 % wartości oferty. Ceny pośrednie otrzymują proporcjonalnie mniej punktów. Kolejne kryteria to:

 • wielkość posiadanego gospodarstwa rodzinnego,
 • odległość sprzedawanej nieruchomości od siedziby gospodarstwa oferenta,
 • dotychczas nabyte od ANR grunty,
 • uzyskanie wsparcia w ramach PROW  na 1 ha UR,
 • uzyskanie wsparcia w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom",
 • produkcja zwierzęca (kryterium stosowane zamiennie z kryterium uzyskania wsparcia w ramach PROW).

Czytaj więcej...

Prawo Łowieckie do Trybunału Konstytucyjnego

Na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym uczestniczył Prezes ZIR Julian Sierpiński oraz delegat do KRIR Grzegorz Mazur, podjęta została UCHWAŁA NR 7/2013 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów prawnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie ZIR w Tarnowie

W dniu 28 maja 2013 r. w Tarnowie k/Łobza odbyło się V Walne Zgromadzenie ZIR IV Kadencji. Zgodnie z planowanym porządkiem obrad przyjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2012r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2012r. Obie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi