Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu "ROLNIK-FARMER ROKU"

W imieniu organizatorów Konkursu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XX edycji Konkursu, który od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Patronat medialny sprawuje Program 1 Telewizji Polskiej oraz Grupa Medialna Polska Prasa Rolnicza i Pierwszy Portal Rolny.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Prezesem Agencji Nasiennej

W dniu 8 maja odbyło się spotkanie z Prezesem Agencji Nasiennej, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu ZIR. Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia co do zarzutu w sprawie nieprawidłowości wykorzystywania danych osobowych rolników przez Agencję Nasienną Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Zarządu ZIR - 6 maja 2013

Głównym tematem posiedzenia Zarządu ZIR w dniu 6 maja br. było doprecyzowanie zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż gruntów z Zasobu WRSP. Temat ten był  kontynuowany w trakcie spotkania z Dyrekcją OT ANR, do którego doszło w siedzibie Agencji.


Czytaj więcej...

Szkody łowieckie u Wojewody

Wicewojewoda Zachodniopomorski zorganizował w dniu 24 kwietnia br. spotkanie dotyczące problemu szkód  łowieckich.

Tegoroczna długa zima i powszechny widok dużych stad zwierząt poszukujących pożywienia na plantacjach ozimin sprawiły, że problem strat w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę łowną stał się bardzo aktualny – coraz większe straty powodują również gatunki chronione. Już po raz  drugiego w tym miesiącu doszło do spotkania przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecina i Szczecinka, środowiska łowieckiego reprezentowanego  przez Okręgowe Rady Łowieckie     w Szczecinie, Słupsku oraz Koszalinie, a także środowiska rolniczego reprezentowanego przez członków Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolnicze i przedstawicieli Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

Czytaj więcej...

Spotkanie Zarządu z kierownictwem OR ARiMR

W dniu 18 kwietnia br. w siedzibie ARiMR doszło do spotkania Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z kierownictwem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Spotkanie otworzył i prowadził Dyrektor J. Łojko. Zaproponował aby, aby takie robocze spotkania  odbywały się cyklicznie. Celem takich spotkań winno być wspólne wypracowanie wniosków i podejmowanie działań zmierzających do korzystniejszych zapisów w działaniach WPR 2014-2020.
Prezes ZIR, Julian Sierpiński stwierdził, że współpraca pomiędzy ARiMR a Izbą układa się dobrze i należy ją kontynuować a zwłaszcza w obecnym czasie, gdy ustalane są zasady podziału środków na nową perspektywę finansową Należy zrobić wszystko, aby w nowej Uchwale Komitetu Sterującego znalazł się sprawiedliwy algorytm  do wyliczenia „kopert wojewódzkich” na przydział środków. Dyrektor ARiMR stwierdził, że bardzo ważna jest regionalizacja, wówczas są większe szanse na większe kwoty wsparcia dla rolników z województwa zachodniopomorskiego.


Czytaj więcej...

IX edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego

Już 19 kwietnia br. rozpocznie się nabór do IX edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. To kolejna szansa dla gmin i powiatów z terenów wiejskich i małych miast, które w ramach programu mogą starać się o pożyczki na lokalne inwestycje – budowę dróg, oświatę, zaopatrzenie wsi w wodę czy zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Samorządowy Program Pożyczkowy, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, jest adresowany do gmin i powiatów, które potrzebują środków na realizację lokalnych inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (wsie i miasta do 20 tys. mieszkańców).

Nabór wniosków do IX edycji SPP rozpocznie się 19 kwietnia br. i potrwa do 9 maja br. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 000 000 złotych. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i obecnie wynosi 3,77%.

Pożyczki udzielane są na: budowę dróg, inwestycje w oświatę, zaopatrzenie wsi w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi