Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Komunikat Ministra Rolnictwa

w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło SIę do Komisji Europejskiej o uproszczenie zasad wysyłki ziemniaków z Polski do pozostałych krajów UE. Zaproponowane przez Ministerstwo zmiany mają umożliwić rolnikom stosującym wyłącznie kwalifikowany lub przebadany pod kątem występowania bakterii Cms materiał sadzeniakowy, poddawanie obowiązkowym badaniom jedynie partii ziemniaków przeznaczonych do wysyłki, bez konieczności badania pozostałych ziemniaków pochodzących z tego samego gospodarstwa.
Komisja Europejska uzależniła jednak przyjęcie polskiej propozycji od wyeliminowania przez Polskę procederu handlu ziemniakami bez wymaganych dokumentów. Szereg państw członkowskich wskazuje bowiem na narastanie tego problemu.

Czytaj więcej...

Komunikat ARR OT w Szczecinie - Kwalifikowany materiał siewny

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie informuje, że w okresie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka i mieszanek zbożowych i pastewnych, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Czytaj więcej...

„Szkody łowieckie – narastający problem zachodniopomorskich rolników”

W sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się w dniu wczorajszym konferencja pt.: „Szkody łowieckie – narastający problem zachodniopomorskich rolników”. Brali w niej udział przedstawiciele ZIR, reprezentanci organizacji rolniczych, łowieckich, samorządów, rolnicy oraz właściciele i dzierżawcy terenów rolnych i leśnych w naszym regionie.

Czytaj więcej...

STANOWISKO Zarządu ZIR w sprawie realizacji ustaleń z dnia 11 stycznia 2013r.

Szczecin, 28.03.2013

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z niepokojem odbiera sygnały docierające z Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie, dotyczące kwestionowania zasadności wniosków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie odwołania przetargu w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających w nim uczestniczyć.

Pragniemy podkreślić, że decyzja o szerokim włączeniu się samorządu rolniczego w proces opiniowania i kontrolowania  sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu WRSP  była spowodowana troską  o przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych oraz chęcią pomocy w realizacji zadań nałożonych na ANR ustawami z dnia 19  października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz z dnia 11 kwietnia 2003r.  o kształtowaniu ustroju rolnego.

Czytaj więcej...

UWAGA ROLNICY

Zarząd gminnej Spółdzielni „SCH” w Suchaniu uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży dla inwestującego rolnika atrakcyjną działkę w Suchaniu o pow. 3004m2 (z możliwością dokupienia działki w przedłużeniu o pow. 4000m2) bezpośrednio przylegającą do drogi krajowej nr 10 z niżej posadowionymi na niej nieruchomościami:

  • Biurowiec o pow. 407m2
  • Były magazyn meblowy o pow. 520m2
  • Były magazyn zbożowy o pow. 850m2
  • Była rozlewnia o pow. 490m2
  • Była kotłownia o pow. 200m2

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań. Budowle mogą być przystosowane do celów produkcji rolnej lub jej przetwórstwa , agroturystyki, itp. CENA wywoławcza całości– 720 000zł

Tel. Kontaktowy 91 562 40 23

Posiedzenie Zarządu ZIR

W dniu 25 marca 2013 r. miało miejsce posiedzenie Zarządu ZIR, w którym uczestniczyła dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska z Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych  Politechniki Koszalińskiej.

W trakcie prezentacji Pani dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska przedstawiła strukturę agrarną gospodarstw rolnych województwa zachodniopomorskiego i określiła wpływ potencjału ekonomiczno-organizacyjnego oraz potencjału społecznego na zróżnicowanie struktury agrarnej gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. W latach 2000-2003 nastąpił wzrost gruntów własnych o 21,20%, gruntów dzierżawionych o 18,18%. Lata 2004-2007 nastąpił wzrost gruntów własnych o 9,23%, gruntów dzierżawionych o 10,95%. Średni wiek rolnika - 44 lata. Średni okres samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego - 17 lat. Gospodarstwa, które tracą zdolności rozwojowe,  wymagają wsparcia instytucji państwowych  przy podejmowaniu pozarolniczych działalności gospodarczych. Pani dr A. Kurdyś-Kujawska, autorka pracy "Struktura agrarna gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego" potwierdziła, że Zasób WRSP nie został racjonalnie wykorzystany dla poprawy struktury agrarnej i konkurencyjności gospodarstw rodzinnych województwa zachodniopomorskiego.

Szkoda tylko, że wynikami badań, które zostały przeprowadzone w latach 2000-2007 nie zainteresowały się żadne instytucje Państwowe chociażby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi