Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Sprzedaż bezpośrednia

W dniu 12 marca w siedzibie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odbyło się robocze spotkanie w sprawie przepisów dotyczących sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych. W pracach uczestniczył Członek Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Andrzej Karbowy. Temat sprzedaży bezpośredniej jest jednym z punktów, które były przedstawiane w postaci postulatów w proteście rolników. Obecnie przygotowywany jest cykl szkoleń dla rolników poświęcony tematyce sprzedaży bezpośredniej.

Posiedzenie KRIR

W dniu wczorajszym (tj. 12 marca 2013 r.) odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym uczestniczył Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiński.


Czytaj więcej...

Zarząd 6 marca 2013

W dniu 6 marca 2013 r. miało miejsce posiedzenie Zarządu ZIR, które dotyczyło głównie ostatecznego ustalenia kryteriów przetargów ofertowych i zatwierdzenia niezbędnych formularzy ZIR dotyczących procedury odwoływania przetargów. Kolejnym zagadnieniem było szacowanie szkód łowieckich.


Czytaj więcej...

Zarząd 1 marca 2013

W posiedzeniu Zarządu ZIR 1 marca br. uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa ANR OT w Szczecinie, w tym p.o. dyr. Jacek Malicki.

Przy udziale m.in. Przewodniczących Rad Powiatowych ZIR: Tomasza Olecha (Myślibórz), Krzysztofa Masternaka (Pyrzyce) oraz Fryderyka Niemczynowicza (Stargard) dyskutowano na temat kryteriów, które byłyby uwzględniane w przetargach ograniczonych ofertowych (odległość od gospodarstwa lub najbliższej działki, intensywność produkcji zwierzęcej, wielkość gospodarstwa, wiek, ilość zakupionych do tej pory gruntów, deklarowany czas osobistej pracy w gospodarstwie, fakt sprzedaży- lub nie- gruntów zakupionych wcześniej od Agencji.)


Czytaj więcej...

Uwaga. Ważne. Opinie dot. zabezpieczeń ANR

Według nowych zasad, wynegocjowanych w trakcie rolniczego protestu, przy zakupie na raty (nieważne- pierwokup czy przetarg) Agencja Nieruchomości Rolnych stosuje tylko 2 zabezpieczenia, o ile kupujący ma pozytywną opinię Izby.

Brak opinii ZIR oznacza przyjęcie zabezpieczeń wg starych zasad.

Procedura :

  1. kupujący wypełnia wniosek (do pobrania poniżej, mają go także przedstawiciele ZIR w gminach)
  2. wniosek- zaopiniowany przez 1 przedstawiciela Rady Powiatowej z danej gminy lub Przewodniczącego RP trafia do biura ZIR
  3. Prezes (lub inna osoba z Zarządu Izby) podpisuje pozytywną opinię.
  4. opinia jest przekazywana do oddziału ANR

Ważne jest podanie wszystkich dokładnych danych oraz opinia najbliższego terytorialnie przedstawiciela RP ZIR.O rolnictwie i proteście na Zachodniopomorskim Zespole Parlamentarnym

Posłowie i Senatorowie z Pomorza Zachodniego spotkali się z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezesem Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Spotkanie miało miejsce w dniu 25 stycznia 2013r. W posiedzeniu uczestniczyli między innymi Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko oraz p.o. dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie p. Jacek Malicki.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi