Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego Wojewody Zachodniopomorskiego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Zespół został zwołany w dniu 22.02.2013 r. zgodnie z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego  w dniach 29-30 stycznia 2013 r.

Czytaj więcej...

Konferencja Agencji Nasiennej i ZIR

W dniu 14 lutego 2013 roku w Stargardzie Szczecińskim odbyło się szkolenie dotyczące hodowli i nasiennictwu zbóż oraz ziemniaka na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą we współpracy z Agencją Nasienną z Leszna.

Czytaj więcej...

VI Polsko– Niemiecki Dzień Rolnika

W dniu 21 lutego 2013 r. zorganizowany został VI. Polsko – Niemiecki Dzień Rolnika. Impreza organizowana jest co 2 lata naprzemienne w Polsce i Niemczech. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Pasewalku, a tematem przewodnim była wymiana doświadczeń w zintegrowanej uprawie roślin,  hodowla i ochrona roślin, nawożenie.

Czytaj więcej...

Spotkanie robocze w OT ANR.

W dniu 13 lutego br. w siedzibie OT ANR miało miejsce kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W trakcie spotkania ustalono między innymi tryb realizacji pkt 48 wytycznych Prezesa ANR w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dotyczącego:

Czytaj więcej...

Zarząd ZIR

Obradujący w dniu 8 lutego Zarząd ZIR dokonał analizy aktualnego stanu realizacji ustaleń z dnia 11 stycznia 2013r. zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Omówiono również aktualną sytuację społeczną oraz atmosferę towarzyszącą konkursowi na stanowisko dyrektora OT ANR w Szczecinie. W tej części obrad uczestniczył Pan Sławomir Nitras- Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej...

Komunikat ARR OT w Szczecinie - "OWOCE W SZKOLE"

W programie „OWOCE W SZKOLE”
w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 w województwie zachodniopomorskim, uczestniczyło będzie 428 szkół podstawowych

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi