Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Rozmów o przetargach ciąg dalszy...

W dniu 23 lipca 2013 r. w Świętoborzcu miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Zarządu ZIR poszerzone o Przewodniczących Rad Powiatowych, w którym udział wzięli również Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko, Prezes ANR Leszek Świętochowski, p.o. Dyrektora ANR OT w Szczecinie Jacek Malicki, Naczelnik Wydziału Mienia Rolnego Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarki Ziemią MRiRW Piotr Dyjak oraz Kierownicy Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem.

Czytaj więcej...

Dopłaty do materiału siewnego w roku 2013

Agencja Rynku Rolnego wstępnie podsumowała dopłaty do materiału siewnego w 2013. Do dnia 08.07.2013 r. ARR rozpatrzyła ponad 41 tys. wniosków.

Czytaj więcej...

Ważna informacja

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej apeluje:

rolnicy, którzy składają do ANR oferty udziału w przetargach, powinni uczestniczyć w całej procedurze do samego końca.

Nie należy ulegać emocjom i wycofywać swojego udziału na podstawie pogłosek o tychże przetargów odwołaniu.

Dezinformacja powoduje utratę możliwości nabycia gruntów a co ważne– może być rozpowszechniana przez konkurentów- innych oferentów- dążących do wygrania przetargu.

Na decyzję w tak ważnych sprawach powinny mieć wpływ fakty, nie zaś zasłyszane opinie.

Niezależnie od wniosków rolników i samorządu rolniczego, według prawa każda decyzja o odwołaniu przetargu należy ostatecznie do kierownictwa Agencji.

Informacja z dnia 17.07.2013 r.


"3 dni na cysterskim szlaku"

Na prośbę organizatorów zapraszamy do Bierzwnika na „3 dni na cysterskim szlaku”. Szereg imprez zostało przygotowanych z myślą o wszystkich uczestnikach. W planie m. in. Ogólnopolski Festiwal Szachowy, Turniej „tenis nocą”, Międzynarodowe targi wyrobów klasztornych  i wiele innych atrakcji. Szczegółowy program poniżej.

Czytaj więcej...

Etap wojewódzki XI Edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zakończony

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że zakończył się już etap wojewódzki XI Edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy rolniczej oraz wyłonienie gospodarstw posiadających największe osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.


Czytaj więcej...


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi